Pravilnik nagradnih iger

NAGRADNA IGRA – “Teden zmanjševanja odpadkov” – 26.11.2017

Ekološki zobni ščetki prejme Karin Pelhan.

NAGRADNA IGRA – “Čas za čajanko” – 1.10.2017

Čaja po izbiri prejme Lucija Šuler.

NAGRADNA IGRA “DAN ŽENA” – 8.3.2016

Čaj za kopeli z vonjem vrtnice prejme Andreja Jurak.

NAGRADNA IGRA – “VALENTINOVO DARILO” – 14.2.2016

Valentinovo darilo iz poslanega seznama želja prejme Jelena Dašić.

NAGRADNA IGRA – “Čas za čajanko” – 22.11.2015

Čaj po izbiri iz liste želja prejme Milan Jerič

NAGRADNA IGRA – “Prehiteli smo Božička” – 30.10.2015

Paketke z izdelki iz poslanega seznama želja dobijo:

 • Darilo 1: Jasmina Lipaj
 • Darilo 2: Nadja Natlačen
 • Darilo 3: Maša Potočnik

NAGRADNA IGRA – “Moje rožice” – 15.10.2015

 • Dišeča sveča v kozarcu z vonjem vrtnice in šampanjca: Tara Možina
 • Losjon za telo vrtnica: Alenka Alenčica
 • Toaletna torbica Stripe and flower mix: Marjana Resnik
 • Cvetlični beli čaj: Laura Polavde

NAGRADNA IGRA – “Polžki” – 25.3.2016

 • 4x silikonski polžki v različnih barvah: Petra Bratuša

Organizator nagradnih iger je podjetje LiCare d.o.o., Dvor 56, 5230 Bovec, Slovenija.

 1. Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi državljani Republike Slovenije (fizične osebe), razen tistih, ki so zaposleni pri organizatorju te nagradne igre.

 1. Kako sodelovati v nagradni igri

Odgovorite na nagradno vprašanje, če je le-to postavljeno in vpišite obvezne podatke (ime, e-naslov).

 1. Podelitev nagrad

Nagrado prejme tisti, ki ga bo določil računalniški žreb ob prisotnosti 3 članske komisije. V nagradni igri sodelujejo vsi pravilno poslani odgovori, ki ustrezajo pogojem, navedenim pod točko 2. in ki bodo prispeli do konca trajanja posamezne nagrade igre. Nagradno žrebanje bo potekalo prvi delovni dan po koncu nagraden igre v prostorih podjetja LiCare d.o.o.

 1. Izplačilo nagrade v gotovini in prenos nagrade

Zamenjava nagrade za gotovino ni možna. Prenos nagrade na tretjo osebo ni možen.

 1. Davki in akontacija dohodnine

Nagrada je vredna manj kot 42 EUR, zato akontacije dohodnine ni potrebno odvesti.

 1. Obvestilo in dostava nagrad

Prevzem nagrade je možen samo v roku 30 dni po žrebu oz. objavi nagrajenca/ke, pri čemer mora nagrajenec/ka posredovati preostale potrebne osebne podatke, ki so potrebne za dostavo nagrade: ime in priimek, naslov, telefonsko številko. Prejemnik nagrade bo le-to nato prejel po pošti.

 1. Odgovornost

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi, ki bo navedena na izpolnjenemu obrazcu. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo.

 1. Pravila nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s temi pravili in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti, štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.

 1. Uporaba osebnih podatkov

Nagrajenci nagradne igre dovoljujejo objavo posredovanih osebnih podatkov (imena in priimka) na spletni (www.licare.si) in facebook (www.facebook.com/licare.si) strani LiCare. Seznam nagrajencev hrani podjetje LiCare d.o.o., Dvor 56, 5230 Bovec, Slovenija. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec nagradne igre dovoli organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. I. RS, št. 86/2004, 67/2007).

 1. Preklic sodelovanja

Sodelujoči lahko kadarkoli zahteva preklic sodelovanja v nagradni igri. Odstranitev sodelujoči zahteva pisno na naslov organizatorja: LiCare d.o.o., Dvor 56, 5230 Bovec, Slovenija.

 1. Reševanje pritožb

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca.

 1. Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na facebook strani LiCare.si (www.facebook.com/licare.si).

Nasveti in pomoč
Nasveti in
pomoč
LiCare klub več kot le klub
LiCare klub več kot le klub
Brezplačna in hitra dostava
Brezplačna in
hitra dostava
30 dnevna garancija
30 dnevna garancija